Dedicated Analytical Solutions
Annual report

20-03-2013

FOSS får det bedste resultat nogensinde (danish edition)

Omsætningen er i 2012 øget med 9 % til i alt 1.739 mio. kr. og viser en sund og organisk vækst i virksomheden. Mere end 98 % af FOSS’ produkter sælges på selskabets eksportmarkeder. Væksten er gennem de seneste år primært sket i Asien/Pacific og Latinamerika.
”2012 har været et udfordrende år, hvor flere regioner har været ramt af lavvækst og vores kunder er presset af høje råvareomkostninger. Vi er dog tilfredse med udviklingen, selvom vi har større ambitioner. Derfor fastholder vi vores ambitiøse vækststrategi”, fortæller Torben Ladegaard, FOSS’ adm. dir.

”På alle vigtige markeder har vi set en øget interesse for FOSS instrumenter og serviceløsninger, som netop i krisetider kan være fødevareproducentens bedste våben i kampen om marginerne. Vores analyseinstrumenter er med til at effektivisere og styre produktionen og give optimal udnyttelse af råvarerne. Vi ser en stærk forøgelse af den globale middelklasse og en samtidig ændring af forbrugsvaner mod forarbejdede madvarer af høj kvalitet og sikkerhed – en udvikling der forventes at fortsætte de næste mange år og dermed forøge FOSS’ markedsmuligheder”, fortsætter Torben Ladegaard.

Investeringer
2012 var et år båret af investeringer, ikke mindst i snitfladen mod virksomhedens kunder. Det nyetablerede salgsselskab i Mexico er vokset til over 40 medarbejdere, og den samlede salgsstyrke er styrket med 25-30 % med fokus i BRIK og USA.

Indsatsen på forsknings- og udviklingsområdet for frembringelse af nye produkter er en væsentlig del af FOSS´ værdigrundlag. I 2012 er der opstartet nye produktudviklingsprojekter og dermed fortsat investeret kraftigt i nye muligheder i den langsigtede vækst. FOSS’ investering i R&D var i 2012 på over 160 mio. kr. Udviklings- og produktionsfaciliteter i Kina er blevet markant udvidet og tilstedeværelsen i Danmark er samtidig forankret gennem etablering af det 12.000 kvm store FOSS Innovation Center i Hillerød. Disse nye faciliteter indvies officielt den 3. april 2013 af kronprins Frederik.

Det kommende år
FOSS står markeds- og produktmæssigt godt rustet til fremtiden og forventer i 2013 en fortsat vækst i både omsætning og resultat – især i lande uden for Vesteuropa.

Investeringerne i salgs- og distributionsaktiviteter vil fortsætte i 2013 og forventes at styrke FOSS’ markedsposition og medvirke til at realisere koncernens vækststrategi om at levere løsninger til den øgede efterspørgsel efter kvalitetsfødevarer. Blandt kunderne vil der fortsat ses tilbageholdenhed med at disponere investeringsbudgetterne, hvorfor endog små ændringer i kundernes likviditets- og finansieringsvilkår, kan medføre væsentlige ændringer på koncernens markeder.

Ejerforhold
Aktionærerne har hidtil ejet FOSS A/S dels direkte og dels indirekte via N. Foss & Co. A/S. I 2012 har aktionærerne forenklet strukturen og gennemført en aktieombytning, således at familien nu ejer FOSS A/S 100 % igennem N. Foss & Co. A/S. Samtidig ændres kapitalstrukturen, så koncernens overskudslikviditet fremover placeres i holdingselskabet. Formålet er dels at have et mere klart fokus i FOSS A/S på kerneforretningen (snarere end kapitalanbringelse) og dels at bevare et stærkt kapitalberedskab i koncernen i tilfælde af muligheder for opkøb.

Om FOSS
FOSS er verdens førende producent af innovative analyseinstrumenter til den globale fødevareindustri og landbrugssektor og bidrager hermed til optimal anvendelse af råvarer, bedre fødevarekvalitet og – sikkerhed. FOSS leverer løsninger til verdens 100 største fødevarekoncerner. FOSS omsætter for mere end 1.7 mia. kr. og har mere end 1200 medarbejdere i udviklings- og produktionsselskaber i Danmark, Sverige og Kina samt 28 salgs- og serviceselskaber over hele verden. Den familieejede FOSS koncern blev grundlagt i 1956.

Hoved- og Nøgletal for FOSS koncernen 2012/2011 (mio. kr.):

Hovedtal     2012     2011 
Nettoomsætning    1739    1596
Resultat a primær drift (EBIT)      351    339
Årets resultat    326    221
Balancesum    2333    2081
Egenkapital    1899    1649
Nøgletal        
Omsætningsvækst    8,9%    6,5%
Overskudsgrad    20,2%    21,2%
Soliditetsgrad    81%    79%
Eksportandel    98%    98%
Antal medarbejdere    1237    1175

 

We make your user experience better by using cookies. If you continue on this website you agree to the use of cookies. Read more about cookies here

×